کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7367734 مناقصه خرید تعداد 10/000 تخته پتو استان تهران 1402/09/04 1402/09/11
7367251 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 10،000تخته پتو استان البرز 1402/09/04 1402/09/11
7294827 مناقصه خریداری تعداد 8/000 ثوب اورکت نظامی استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7294189 مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 43،200متر پارچه پیراهن و شلوار نظامی استان البرز 1402/08/21 1402/08/28
7291635 مناقصه تعداد 8000 ثوب اورکت نظامی استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7289892 مناقصه خرید اورکت نظامی استان تهران 1402/08/20 1402/08/27
7289696 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 8000ثوب اورکت نظامی استان البرز 1402/08/20 1402/08/27
7241001 مناقصه تعداد 14,000 جفت پوتین نظامی استان تهران 1402/08/06 1402/08/10
7233493 مناقصه تعداد 14000جفت پوتین نظامی تمام چرم و زبانه های چرم استان البرز 1402/08/03 1402/08/10
7232555 مناقصه تامین تعداد 14,000 جفت پوتین نظامی تمام چرم و زبانه های چرم و ... استان تهران 1402/08/03 1402/08/10
7195176 مناقصه خرید خدمات مشاوره ای در کلیه پروژه های در حال مطالعه و احداث مراکز تامینی و تربیتی سراسر کشور استان تهران 1402/07/23 1402/07/23
6924667 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید18000جفت پوتین نظامی استان البرز 1402/05/28 1402/06/11
6922087 مناقصه خرید تعداد 18/000 جفت پوتین نظامی استاندارد، تمام چرم و زبانه های چرم با ارتفاع 18 سانتی متر استان تهران 1402/05/28 1402/06/11
6876258 مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت عالیه و خرید خدمات دفتر فنی و عمرانی کلیه پروژههای در حال مطالعه و و احداث مراکز اقدامات تأمینی استان تهران 1402/05/16 1402/05/23
6875747 مناقصه خرید خدمت مشاوره ای -خرید خدمات دفتر فنی در کلیه پروژه های در حال مطالعه و احداث مراکز تامینی و تربیتی سازمان زندان ها در سطح کشور استان تهران 1402/05/15 1402/05/23
6874517 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری و متعلقات استان تهران 1402/05/15 1402/05/28
6870469 مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت عالیه و خرید خدمات دفتر فنی و عمرانی کلیه پروژه های در حال مطالعه و و احداث مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانها استان تهران 1402/05/15 1402/05/23
6869438 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری و متعلقات استان تهران 1402/05/14 1402/05/28
6868351 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اصطراری و متعلقات استان تهران 1402/05/14 1402/05/28
6469074 مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و نان استان گیلان، استان تهران 1402/02/04 1402/01/31
صفحه 1 از 118