مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان در سطح استان 1398/05/14 1398/05/17
خرید گوشت گاو منجمد 1398/05/13 1398/05/19
احداث ساختمان پیش ملاقات و تکمیل تعمیرات تصفیه خانه و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و احداث ساختمان پیش مل... 1398/05/09 1398/05/16
اعزام و بدرقه مددجویان 1398/04/04 1398/04/12
واگذاری بخشی از خدمات عمومی زندان ها به صورت حجمی شامل آشپزخانه طبخ و پخت غذا حمل و نقل مواد غذایی،... 1398/04/02 رجوع به آگهی
برگزاری یک مرحله ای بخشی از خدمات بهداشت و درمان زندانهای استان به صورت حجمی 1398/03/26 1398/03/28
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان استان 1398/03/21 1398/03/23
واگذاری بخشی از خدمات بهداشت و درمان زندانهای استان به صورت حجمی 1398/03/05 1398/03/09
ایاب و ذهاب و اعزام بدرقه مددجویان 1398/03/05 1398/03/13
خرید صیفی جات ندامتگاههای تابعه 1398/03/05 1398/03/13
صفحه 1 از 225