مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خریداری پوتین نظامی 1400/08/05 1400/08/10
مناقصه خرید پوتین نظامی 1400/08/03 1400/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10000 جفت پوتین نظامی 1400/08/03 1400/08/10
مناقصه طراحی و تولید سامانه جامع قضایی و اجرای احکام زندانیان 1400/06/25 1400/06/29
مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 1400/04/08 1400/04/10
مناقصه تامین خودرواستیجاری موردنیاز 1400/03/02 1400/03/09
مناقصه خرید تاسیسات زندان 1400/02/21 1400/02/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا و امور خبازخانه 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ه عمومی یک مرحله ای جهت تعمیر وتجهیز زندان اسلام آباد غرب 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی زندان 750 نفره تایباد 1399/11/30 1399/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ایویکو 1399/11/29 1399/12/04
مناقصه اجرای عملیات احداث ندامتگاه 1399/11/27 1399/11/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی بازداشتگاه 200 نفره خواف 1399/11/25 1399/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان 750 نفره تایباد 1399/11/08 1399/11/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت بند نگهداری مجرمین مواد مخدر زندان ساوه 1399/10/25 1399/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فاز 2اجرایی ندامتگاه گناوه 1399/10/23 1399/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه و تاسیسات بازداشتگاه 200 نفره خواف 1399/10/21 1399/10/24
مناقصه عمومی 500 نفره 1399/10/10 1399/10/14
مناقصه خرید لپه عدس لوبیا چشم بلبلی لوبیا چیتی نخود خیارشور 1399/09/26 1399/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید دو دستگاه ایر واشر همراه با نصب و راه اندازی 1399/09/26 1399/09/30
صفحه 1 از 116