مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
4737026 مناقصه سامانه جامع زندانیان 1400/10/29 1400/11/06
4432311 مناقصه خریداری پوتین نظامی 1400/08/05 1400/08/10
4427541 مناقصه خرید پوتین نظامی 1400/08/03 1400/08/10
4427505 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10000 جفت پوتین نظامی 1400/08/03 1400/08/10
4304298 مناقصه طراحی و تولید سامانه جامع قضایی و اجرای احکام زندانیان 1400/06/25 1400/06/29
4057333 مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 1400/04/08 1400/04/10
3898931 مناقصه تامین خودرواستیجاری موردنیاز 1400/03/02 1400/03/09
3866718 مناقصه خرید تاسیسات زندان 1400/02/21 1400/02/26
3785521 مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا و امور خبازخانه 1400/01/25 1400/01/25
3757316 مناقصه عمومی یک مرحله ای ه عمومی یک مرحله ای جهت تعمیر وتجهیز زندان اسلام آباد غرب 1400/01/16 1400/01/19
3658091 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی زندان 750 نفره تایباد 1399/11/30 1399/12/03
3653000 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ایویکو 1399/11/29 1399/12/04
3642364 مناقصه اجرای عملیات احداث ندامتگاه 1399/11/27 1399/11/29
3635436 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی بازداشتگاه 200 نفره خواف 1399/11/25 1399/11/30
3584579 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان 750 نفره تایباد 1399/11/08 1399/11/11
3548369 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت بند نگهداری مجرمین مواد مخدر زندان ساوه 1399/10/25 1399/11/05
3543836 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فاز 2اجرایی ندامتگاه گناوه 1399/10/23 1399/10/25
3533408 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ابنیه و تاسیسات بازداشتگاه 200 نفره خواف 1399/10/21 1399/10/24
3497380 مناقصه عمومی 500 نفره 1399/10/10 1399/10/14
3461115 مناقصه خرید لپه عدس لوبیا چشم بلبلی لوبیا چیتی نخود خیارشور 1399/09/26 1399/09/29
صفحه 1 از 117