مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین و تحویل قطعات یدکی سیستم های برودتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز خود (تامین و تحویل تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه برق رسانی ساختمان ) 1400/10/15 1400/10/29
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین تجهیزات مورد نیاز (تامین و تحویل اجزاء و قطعات تجهیزات سرور) 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل رایانه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل لایسنس 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز 1400/09/29 1400/10/11
مناقصه تأمین تجهیزات ذخیره ساز 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه - تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه تامین و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز - - تامین و تحویل تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه برق رسانی یکی از ساختمانها 1400/09/24 1400/10/08
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره سازی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره سازی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز 1400/09/09 1400/09/20
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات شبکه 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات سرور و ذخیره ساز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53