کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7389757 مناقصه تامین آنتی ویروس استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7379381 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7269048 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات پسیو استان تهران 1402/08/14 1402/08/27
7264443 مناقصه تأمین و تحویل ،تجهیزات عملیات اجرایی پروژه برق رسانی استان تهران 1402/08/13 1402/09/11
7212640 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/07/29 1402/08/06
7206895 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/07/26 1402/08/10
7198376 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات پسیو استان تهران 1402/07/24 1402/08/06
7190285 مناقصه خرید و نصب پارتیشن، کتابخانه، میز و صندلی اداری استان تهران 1402/07/22 1402/07/29
7173873 مناقصه واگذاری تامین لایسنس مورد نیاز خود استان تهران 1402/07/19 1402/07/26
7173871 مناقصه تأمین آنتی ویروس استان تهران 1402/07/19 1402/07/26
7062750 مناقصه تأمین و اجرای نمای لوور پوششی استان تهران 1402/06/29 1402/07/05
7062726 مناقصه تأمین، تحویل، نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد استان تهران 1402/06/29 1402/07/12
7053953 مناقصه تامین و تحویل تجهیزات دیواره آتش fortigate استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
7052817 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/06/27 1402/07/08
6962749 مناقصه انتخاب پیمانکار تامین تحویل و اجرای فلاشینگ ساختمان استان تهران 1402/06/05 1402/06/22
6962727 مناقصه تأمین ملزومات شبکه استان تهران 1402/06/05 رجوع به آگهی
6941086 مناقصه تامین و تحویل کارت و ماژول هی تجهیزات مخابراتی sdh هواووی استان تهران 1402/06/01 رجوع به آگهی
6922922 مناقصه واگذاری تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/05/28 1402/06/04
6915399 مناقصه تأمین و تحویل تجهیزات سرور و ذخیره ساز استان تهران 1402/05/25 1402/06/04
6915395 مناقصه تامین تجهیزات ذخیره ساز استان تهران 1402/05/25 1402/06/01
صفحه 1 از 62