مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین خدمات، تجهیزات، قطعات در حوزه IT 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه تامین خدمات، تجهیزات، قطعات در حوزه IT 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی خارج سازی مغروقه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات 1400/06/22 1400/06/27
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات 1400/06/21 1400/06/27
مناقصه انجام خدمات مطالعات پایه و تفصیلی احداث اسکله 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مطالعات پایه و تفصیلی احداث دیوار پیرامونی بندر 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه انجام خدمات مطالعات پایه و تفصیلی احداث اسکله بندر 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات آتش نشانی اداره 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات آتش نشانی اداره 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 1400/03/27 1400/04/05
مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 1400/03/27 1400/04/05
مناقصه اجاره اراضی و اماکن بندر به روش ساخت، بهره برداری و انتقال bot 1400/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره اراضی و اماکن بندر به روش ساخت، بهره برداری و انتقال bot 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه فرایند انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی 1399/12/27 1400/01/10
مناقصه خدمات مشاوره تجهیزات بندری،دریایی و مخابراتی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه 1399/12/26 1400/01/10
مناقصه فرایند انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی 1399/12/26 1400/01/10
مناقصه تعمیرات اساسی منجر به پی ام ابنیه, محوطه و دیوار پیرامونی 1399/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14