مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1398/09/09 1398/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه ها 1398/09/09 1398/09/18
واگذاری ارائه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه ها 1398/09/07 1398/09/18
ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1398/08/09 1398/08/14
واگذاری ارائه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1398/08/09 1398/08/15
ارائه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندر 1398/08/08 1398/08/15
راهبری، نگهداری و تعمیرات برق و تاسیسات اداره بنادر و دریانوردی 1398/07/10 1398/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری،نگهداری و تعمیرات برق و تاسیسات اداره بنادر و دریانوردی 1398/07/09 1398/07/16
راهبری، نگهداری و تعمیرات برق و تاسیسات اداره بنادر و دریانوردی بندر 1398/07/09 1398/07/16
فرایند انتخاب مشاور خدمات نظارت قبل, حین و بعد از اجرا خدمات نظارت قبل, حین و بعد از اجرای تعمیرات ا... 1398/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17