کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405742 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- احداث ،اتاقک حصار کشی محوطه سازی تجهیز و اجرای خط جمع آوری چاه 13 طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی 2- احداث ،اتاقک حصار کشی محوطه سازی تجهیز و اجرای خط جمع آو... استان گلستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7378449 مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی چاه شماره استان گلستان 1402/09/07 1402/09/08
7378443 مناقصه خدمات نظارت بر طرح آبرسانی استان گلستان 1402/09/07 1402/09/07
7267025 مناقصه آزمایشگاه مستقر عملیات تکمیل باقیمانده سد و قطعه دوم کانال انتقال سیلاب سد آقدکش استان گلستان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7265851 مناقصه آزمایشگاه مستقر عملیات تکمیل باقیمانده سد و قطعه دوم کانال انتقال سیلاب سد استان گلستان 1402/08/13 1402/08/28
7252370 مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال انتقال اب استان گلستان 1402/08/09 1402/08/10
7243177 مناقصه نظارت بر عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ استان گلستان 1402/08/07 1402/08/07
7087900 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه شماره 14طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان استان گلستان 1402/07/04 1402/07/09
7087684 مناقصه عملیات حفر چاه شماره 14 طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان استان گلستان 1402/07/04 رجوع به آگهی
7073708 مناقصه عملیات حفر چاه شماره 14 طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان استان گلستان 1402/07/03 رجوع به آگهی
7065796 مناقصه مطالعات پروژه حفاظت فیزیکی و هوشمند تأسیسات آبی در حال بهره برداری سدها و ایستگاه ها استان گلستان 1402/06/30 1402/06/30
7065745 مناقصه استعلام قیمت: نظارت بر تکمیل طرح آبرسانی به شهر استان گلستان 1402/06/30 1402/07/03
7064093 مناقصه آینده پژوهی طرحهای توسعه منابع آب استان گلستان با لحاظ تغییر اقلیم استان گلستان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7060739 مناقصه استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی و تعریض برم رودخانه استان گلستان 1402/06/29 1402/06/30
7047898 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل باقیمانده دیوار و ساختمان نگهبانی مخزن استان گلستان 1402/06/26 1402/06/26
7045848 مناقصه 12مشاوره ای: نظارت بر عملیات تکمیلی طرح آبرسانی استان گلستان 1402/06/22 1402/06/22
7038235 مناقصه 12 مشاوره ای : نظارت بر عملیات تکمیلی طرح آبرسانی استان گلستان 1402/06/21 1402/06/22
7027444 مناقصه حفاری یک حلقه چاه آب شرب استان گلستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7027405 مناقصه حفاری حلقه چاه آب شرب استان گلستان 1402/06/18 1402/06/20
7011495 مناقصه حفاری حلقه چاه اب شرب استان گلستان 1402/06/16 1402/06/20
صفحه 1 از 124