مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نظارت بر طرح های کوچک تأمین و انتقال آب 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه مطالعات سامانه پیش بینی بارش سیل 1400/10/19 1400/10/20
مناقصه واگذاری پروژه محصورسازی زمین تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه مطالعات تصفیه خانه و خط انتقال و تلمبه خانه و جاده دسترسی سد 1400/10/04 1400/10/05
مناقصه عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجازی آبی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه عملیات آزاد سازی و رفع تجاوز بستر و حریم مجازی آبی 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه واگذاری احداث و تجهیز اتاقک سرچاهی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث اتاقک سرچاهی و تجهیز یک حلقه چاه 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های پمپاژ 1400/09/23 1400/09/28
مناقصه عملیات اجرایی دیواره سنگی ملاتی رودخانه 1400/09/18 1400/09/17
مناقصه مرمت و بازسازی سدهای 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه واگذاری احداث و تجهیز اتاقک سرچاهی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ازادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه بررسی - مطالعه، پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های در دست بهره برداری 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز حوزه عمل اداره 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سدهای در دست بهره برداری استان 1400/09/04 1400/09/09
صفحه 1 از 100