مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002345 مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی کانال هدایت 1401/09/10 1401/09/13
5999786 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه 1401/09/09 1401/09/15
5979057 مناقصه واگذاری عملیات خاکریزی و احداث دایک حفاظتی و لایروبی در ساحل راست و چپ رودخانه 1401/09/03 1401/09/03
5978355 مناقصه عملیات دیواره سازی و ساماندهی ساحل چپ کانال هدایت سیل تالاب ها 1401/09/02 1401/09/03
5969397 مناقصه نظارت بر عملیات ژئوتکنیک مرحله دوم سد مخزنی 1401/08/30 رجوع به آگهی
5945615 مناقصه حفر چاه 1401/08/23 1401/08/26
5928673 مناقصه احداث راه دسترسی- گازرسانی- تکمیل مخزن دو هزار مترمکعبی- حفرچاه 1401/08/18 رجوع به آگهی
5918089 مناقصه استقرار آزمایشگاه کنترل کیفیت عملیات اجرایی اسکان مجدد روستا 1401/08/15 رجوع به آگهی
5909872 مناقصه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی طرح آبرسانی 1401/08/12 1401/08/15
5791690 مناقصه حفر چاه شماره 9 طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان 1401/07/20 1401/07/25
5791167 مناقصه مطالعات مرحله دوم ژئوتکنیک سد 1401/07/20 1401/07/25
5778170 مناقصه حفر چاه شماره 9 طرح آبرسانی به شهرها -خدمات مشاوره مدت تخصص-مطالعات مرحله دوم ژئوتکنیک سد بهارستان 1401/07/20 رجوع به آگهی
5727108 مناقصه مطالعات مرحله دوم ژئوتکنیک سد 1401/07/06 رجوع به آگهی
5676252 مناقصه احداث جاده دسترسی، معابر و دیوار حائل بتنی سایت 1401/06/20 رجوع به آگهی
5664444 مناقصه سرمایه گذار واگذاری اجرای سد 1401/06/16 رجوع به آگهی
5658528 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی دریچه های هیدرومکانیکال سد 1401/06/14 1401/06/17
5656725 مناقصه عملیات اجرایی طرح دو سو تغذیه کردن چاه آب 1401/06/14 1401/06/16
5651874 مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های هیدرومکانیکال سد 1401/06/13 رجوع به آگهی
5645419 مناقصه عملیات برق رسانی 1401/06/10 1401/06/12
5641288 مناقصه عملیات برق رسانی 1401/06/09 1401/06/12
صفحه 1 از 111