مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات نقلیه 1387/12/11 1387/12/13
انجام خدمات مشاوره پروژه نظارت عالیه و کارگاهی خدمات 1387/12/05 1387/12/25
انجام خدمات مشاوره پروژه نظارت عالیه و کارگاهی خدمات 1387/12/05 1387/12/20
خرید کنتور هوشمند آب و برق 1387/11/29 1387/12/10
خرید کنتور هوشمند آب و برق 1387/11/27 1387/12/10
خرید دو دستگاه پمپ 700 عمودی نصب - کف کش 1387/11/17 1387/12/03
واگذاری 3100 متر لوله چدن داکتیل 1387/11/17 1387/12/03
عملیات اجرایی رفع نشتی و ترمیم خط انتقال 1387/11/16 1387/12/01
واگذاری احداث اتاقک پمپاژ سه حلقه چاه 1387/11/15 1387/11/30
خرید کنتور هوشمند آب و برق 1387/11/09 1387/11/19
صفحه 149 از 154