مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی، خدماتی و خدمات عمومی 1397/12/28 1398/01/15
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود در سال 1398 به صورت حجمی 1397/12/28 1398/01/15
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود در سال 1398 به صورت حجمی 1397/12/27 1398/01/15
بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها 1397/12/23 1398/01/24
اصلاحیه واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1397/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود در سال 1398 به صورت حجمی 1397/12/14 1397/12/14
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود در سال 1398 به صورت حجمی 1397/12/12 1397/12/14
خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی 1397/12/08 1397/12/18
عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویتدار 1397/12/08 1397/12/09
خرید لوله پلی اتیلن مربوط به آبرسانی 1397/12/02 1397/12/07
صفحه 4 از 150