مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ 1398/02/29 1398/02/31
عملیات پوشش دیواره ها 1398/02/29 1398/02/31
تکمیل خط انتقال از مخازن و تکمیل مخزن 20000 مترمکعبی 1398/02/28 رجوع به آگهی
تکمیل خط انتقال از مخازن و تکمیل مخزن 20000 مترمکعبی 1398/02/24 رجوع به آگهی
تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده چاه ها 1398/02/23 1398/02/31
تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده چاپ های شرق استان 1398/02/23 1398/02/31
مطالعات مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبریز 1398/02/23 رجوع به آگهی
پروژه شبکه آبیاری و زهکشی 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود را به صورت حجمی 1398/02/09 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 154