مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تغییر تاریخ برگزاری فراخوان واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه و معدن چرام و مناقصه امور ن... 1398/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول... 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1399 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت... 1398/11/01 1398/11/05
واگذاری امور پشتیبانی و خدمات خدمات عمومی سال 1399 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی سال 1399 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم¬های برودتی، حرارت... 1398/11/01 1398/11/05
اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده 1398/11/01 1398/11/05
واگذاری خدمات عمومی دانشگاه - امور انتظامات و حفاظت فیزیکی - امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگه... 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی خط جمع آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه 1398/09/25 رجوع به آگهی
اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه و تکمیل بخشی از طبقه اول دانشکده 1398/09/24 1398/09/28
صفحه 1 از 23