مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه CNG 1395/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه CNG 1393/11/16 1393/11/25
واگذاری انجام امور نگهداری و مدیریت جایگاه CNG 1392/11/07 1392/11/10
فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در تجهیز و بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروها 1392/07/11 1392/07/17
واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه 1392/06/28 1392/07/03
واگذاری مدیریت و نگهداری 4 باب کانکس بلیط فروشی و همچنین فروش بلیط الکترونیکی 1392/01/19 1392/01/26
واگذاری دارد مدیریت و راهبرد و نظارت بر جایگاه CNG سازمان 1391/10/20 1391/10/25
واگذاری مدیریت راهبرد و نظارت بر جایگاه CNG سازمان 1391/10/10 1391/10/16
مدیریت و راهبرد و نظارت بر جایگاه CNG سازمان 1391/04/22 1391/04/28
واگذاری نظارت بر جایگاه CNG سازمان اتوبوسرانی 1391/04/05 1391/04/14
صفحه 1 از 3