مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی نهر 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه تأمین خدمات مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه حفاظت از منابع آب های سطحی و زیر زمینی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خدمات خودرویی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ 1400/10/22 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل شهرستان 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ درویشان بر شهرستان لنگرود 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه احداث کف بند 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه حفاظت از بند انحرافی 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل شهرستان 1400/08/13 1400/08/18
مناقصه عملیات اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺤﺮاف و راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی، تست، آموزش 1400/06/04 1400/06/09
مناقصه خرید تجهیزات آبرسانی از قبیل انواع شیرالات، اتصالات، سوپاپ، پمپ، الکترو موتور و الکتروپمپ شناور بهمراه متعلقات مربوطه 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آبرسانی از قبیل انواع شیرالات، اتصالات، سوپاپ، پمپ، الکترو موتور و الکتروپمپ شناور بهمراه متعلقات مربوطه 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آبرسانی 1400/04/23 1400/04/26
صفحه 1 از 13