کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406555 مناقصه پایدارسازی و کاهش هدررفت شبکه های آب شرب استان گیلان 1402/09/14 1402/09/13
6278449 مناقصه آبرسانی به روستاها استان گیلان، استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
5983217 مناقصه رفع حوادث و اتفاقات آب استان گیلان، استان تهران 1401/09/05 1401/09/09
4981759 مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری بطول 4910 متر استان گیلان 1400/12/14 1400/12/16
4981725 مناقصه پروژه حفر وتجهیز یک حلقه چاه استان گیلان 1400/12/14 1400/12/16
4981649 مناقصه اجرای پروژه تکمیل واصلاح خط انتقال آب شهر استان گیلان 1400/12/14 1400/12/16
4980676 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب شهرستان استان گیلان 1400/12/14 1400/12/16
4980037 مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب شهرستان استان گیلان 1400/12/14 1400/12/16
4942647 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب شهرستان فومن استان گیلان 1400/12/11 1400/12/14
4940473 مناقصه پروژه احداث مخزن دوقلوی 500 مترمکعبی روستا استان گیلان 1400/12/10 1400/12/12
4939335 مناقصه احداث دیوار محوطه وساختمان استان گیلان 1400/12/10 1400/12/11
4937632 مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4937623 مناقصه پروژه احداث مخزن دوقلوی استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4937528 مناقصه احداث مخزن دوقلوی 500 مترمکعبی استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4937525 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث تاسیسات برقی و مکانیکی مخزن 100 و تکمیلی مخزن 300 روستای استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4937492 مناقصه پروژه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 2000 متر استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4937460 مناقصه پروژه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور استان گیلان 1400/12/09 1400/12/12
4935074 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث حوضچه شیرآلات مسکن مهر رشت استان گیلان 1400/12/09 1400/12/11
4926186 مناقصه اجرا،نصب ،راه اندازی وبهره برداری آزمایشی طرح اضطراری بخش لجن وتکمیل سازه آنوکسیک وبی هوازی تصفیه خانه فاضلاب استان گیلان 1400/12/07 1400/12/08
4922850 مناقصه عملیات اجرایی سایت ریگ ( شامل تاسیسات برقی ، اتاقک تابلو برق و برق اضطراری ) استان گیلان 1400/12/05 1400/12/07
صفحه 1 از 47