مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث چاه 1396/09/22 1396/09/27
احداث چاه 1396/09/21 1396/09/27
تکمیل خطوط آبرسانی 1396/09/11 1396/09/14
فراخوان مشاوره ـ خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب کل محدوده خدماتی شهر 1396/08/25 1396/09/01
فراخوان مشاوره ـ خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب کل محدوده خدماتی شهر 1396/08/24 1396/09/01
تکمیل خطوط آبرسانی 1396/08/04 1396/08/09
تکمیل خطوط آبرسانی 1396/08/04 1396/08/09
تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 1396/08/04 1396/08/09
تهیه پکیج انشعاب آب ( لوازم انشعاب آب و کنتور) مورد نیاز شهرهای استان 1396/07/25 1396/08/01
تهیه پکیج انشعاب آب ( لوازم انشعاب آب و کنتور) مورد نیاز شهرهای استان 1396/07/23 1396/08/01
صفحه 6 از 73