مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه خدمات مشاوره ای (با اولویت ورودی و خروجی های شهر و میدان ) 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه پروژه ممیزی و عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه GIS Ready 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایجاد توسعه فضای سبز و پارک های عمومی سطح شهر (طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز) 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خدمات مشاوره 1400/10/20 1400/11/05
مناقصه واگذاری پروژه خدمات مشاوره ای با اولویت ورودی و خروجی های شهر و میدان 1400/10/20 1400/11/05
مناقصه پروژه ممیزی و عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه GIS Ready 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایجاد توسعه فضای سبز و پارک های عمومی سطح شهر (طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز) 1400/10/15 1400/10/29
مناقصه پروژه ممیزی وعکسبرداری هوایی و تهیه نقشه GIS READY 1400/10/14 1400/10/29
مناقصه پروژه ممیزی و عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه gis ready 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد توسعه فضای سبز و پارک های عمومی سطح شهر (طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز) 1400/10/14 1400/10/29
مناقصه واگذاری توسعه فضای سبز و پارک های عمومی سطح شهر (طرح جدا سازی آب شرب از فضای سبز) 1400/10/14 1400/10/29
مناقصه واگذاری جایگاه عرضه سوخت CNG 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه عرضه سوخت CNG 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت گرم معابر سطح شهر 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت گرم معابر سطح شهر الیگودرز از محل تملک دارایی های سرمایه ای 1400 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه جدولگذاری و پیاده رو سازی معابر 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه آسفالت گرم معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22