مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل مدرسه 6 کلاسه و تکمیل ساختمان آموزشگاه 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی -میز و صندلی ابتدایی، میز و صندلی متوسطه اول، صندلی امتحانی و ... 1398/02/25 1398/02/29
واگذاری تکمیل مدرسه 6 کلاسه و تکمیل ساختمان آموزشگاه 1398/02/25 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1398/02/25 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/02/23 1398/02/25
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی -میز و صندلی ابتدایی، میز و صندلی متوسطه اول، صندلی امتحانی و ... 1398/02/22 1398/02/29
تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1398/02/22 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/02/21 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/02/17 رجوع به آگهی
توسعه مدرسه سه کلاسه 1398/02/16 1398/02/19
صفحه 2 از 42