مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 68 دستگاه کامپیوتر رومیزی 1398/12/28 1399/01/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 45 دستگاه پرینتر چند کاره و 20 دستگاه پرینتر... 1398/12/28 1399/01/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 85 دستگاه ویدئو پروژکتور 1398/12/28 1399/01/07
ویدیو پروژکتور 1398/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه مبرهن رشت 1398/12/27 1399/01/07
تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1398/12/27 رجوع به آگهی
خرید پرینتر چند کاره - پرینتر تک کاره 1398/12/26 1399/01/07
خرید کامپیوتر رومیزی - تعداد 68 دستگاه 1398/12/24 1399/01/07
ویدیو پروژکتور 1398/12/24 رجوع به آگهی
تامین پرینتر چند کاره - پرینتر تک کاره 1398/12/24 1399/01/07
صفحه 3 از 52