مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه 9 کلاسه و 6 کلاسه 1398/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه 1398/11/19 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه پورمند پلاسی تالش 1398/11/19 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه 1398/11/19 1398/11/23
تکمیل مدرسه 9 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام علی (ع) اسالم تالش 1398/11/15 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 9 کلاسه سیبلی آستارا 1398/11/15 1398/11/19
احداث مدرسه 9 کلاسه - تکمیل مقاوم سازی مدرسه 1398/11/15 رجوع به آگهی
مدرسه 12 کلاسه 1398/11/12 1398/11/16
مدرسه 12 کلاسه 1398/11/12 1398/11/16
صفحه 6 از 52