مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5952923 مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و شبکه روشنایی معابر ناحیه 1401/08/25 1401/09/02
5947844 مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و شبکه روشنایی معابر 1401/08/24 1401/09/02
5947404 مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط وشبکه روشنایی معابر 1401/08/23 1401/09/02
5943128 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب - احداث شبکه برق فشار متوسطه 1401/08/22 1401/08/17
5939714 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب - احداث شبکه برق فشار متوسط فاز توسعه 1401/08/22 رجوع به آگهی
5938741 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری وراهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بیستون تصفیه خانه شهرک صنعتی سنقر 1401/08/21 1401/09/01
5936673 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب - احداث شبکه برق فشار متوسط 1401/08/21 1401/08/17
5936206 مناقصه ترمیم نوار حفاری و راهسازی و آسفالت -هدایت و آبهای سطحی قسمتی از شهرک صنعتی-اجرای راهسازی و آسفالت 1401/08/21 1401/08/28
5935643 مناقصه ترمیم نوار حفاری و راهسازی و آسفالت-هدایت و آبهای سطحی--اجرای راهسازی و آسفالت 1401/08/21 1401/08/28
5933137 مناقصه عمومی یک مرحله ای هدایت آبهای سطحی 1401/08/19 1401/08/28
5932183 مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوار حفاری و راهسازی و آسفالت خیابانهای شهرک 1401/08/18 1401/08/28
5932180 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای راهسازی وقسمتی از خیابانهای شهرک 1401/08/18 1401/08/28
5928784 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب فاز- احداث شبکه برق فشار متوسط فاز توسعه ناحیه صنعتی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5928027 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه برق فشار متوسط 1401/08/17 1401/08/25
5927851 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع آب 1401/08/17 1401/08/25
5896637 مناقصه جدولگذاری وهدایت آبهای سطحی 1401/08/08 1401/08/18
5896374 مناقصه عمومی یک مرحله ای فازدوم اجرای ساب بیس و آسفالت معابر شهرک صنعتی 1401/08/08 1401/08/18
5841478 مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب 1401/08/01 1401/08/07
5837418 مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب 1401/07/30 1401/08/07
5836247 مناقصه بهره برداری وراهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1401/07/30 1401/08/07
صفحه 1 از 49