مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای باقیمانده شبکه جمعع آوری فاضلاب شهرک صنعتی - اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب - اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیمانده شبکه جمعع آوری فاضلاب شهرک 1400/10/24 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب 1400/10/24 1400/11/02
مناقصه عملیات اجرای حفاری چاه آب - اجرای دیوار بتنی پیش ساخته پیرامون تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه واگذاری - عملیات اجرای حفاری چاه آب شماره شش - اجرای دیوار بتنی پیش ساخته پیرامون تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه احداث،اصلاح وبهینه سازی شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه کانال سنگی مهار و دفع سیلاب،- فاز دوم عملیات راهسازی و آسفالت بخشی از معابر 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه کانال سنگی مهار و دفع سیلاب 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عملیات راهسازی وآسفالت 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه کانال سنگی مهار و دفع سیلاب شهرک صنعتی،اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه واگذاری بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی وتصفیه خانه شهرک صنعتی 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه عملیات اجرای حفاری چاه آب 1400/08/22 1400/08/27
مناقصه اجرای حفاری چاه آب 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه حفاری چاه آب شهرک صنعتی - احداث و تکمیل شبکه روشنایی معابر شهرک - احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر شهرک 1400/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43