کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406334 مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی فاز یک شهرک صنعتی زاگرس استان کرمانشاه 1402/09/14 1402/09/20
7375875 مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/09/06 1402/09/09
7357385 مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بیستون و تصفیه خانه شهرصنعتی استان کرمانشاه 1402/08/30 1402/09/09
7312732 مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر استان کرمانشاه 1402/08/27 1402/09/01
7310094 مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی استان کرمانشاه 1402/08/25 1402/09/01
7308358 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی فاز یک شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/08/24 1402/09/01
7248361 مناقصه بهره برداری و راهبری از تصفیه خانه فاضلاب استان کرمانشاه 1402/08/08 1402/08/17
7247383 مناقصه بهربرداری و راهبری از تصفیه خانه شهرک صنعتی بیستون و تصفیه خانه شهرک صنعتی سنقر استان کرمانشاه 1402/08/07 1402/08/17
7230759 مناقصه واگذاری اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی فاز یک شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/08/03 1402/08/11
7226541 مناقصه واگذاری اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی فاز یک شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/08/02 1402/08/11
7223787 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه روشنایی معابر تکمیلی فاز یک شهرک صنعتی زاگرس استان کرمانشاه 1402/08/01 1402/08/11
7114358 مناقصه اجرای عملیات راهسازی و آسفالت خیابان R4R و ورودی ناحیه 40 هکتاری استان کرمانشاه 1402/07/09 1402/07/19
7092758 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری- اجرای عملیات راهسازی تا سطح ساب بیس -- واگذاری امورنگهبانی و نگهداری از فضای سبز و خدمات استان کرمانشاه 1402/07/05 1402/07/08
7064836 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری در شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/06/29 1402/07/08
7064172 مناقصه اجرای عملیات راهسازی تا سطح ساب بیس بخشی از فاز 40 هکتاری و زون کارگاهی و ناحیه کارگاهی استان کرمانشاه 1402/06/29 1402/07/08
7064171 مناقصه واگذاری امورنگهبانی و نگهداری از فضای سبز و خدمات شهرکهای صنعتی سطح استان و مدیریت و تامین نیروهای تصفیه خانه و نیروهای دفتر استان کرمانشاه 1402/06/29 1402/07/08
6957751 مناقصه واگذاری امور نگهبانی و نگهداری از فضای سبز و خدمات شهرهای صنعتی استان کرمانشاه 1402/06/04 1402/06/12
6957350 مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/06/04 1402/06/12
6957348 مناقصه احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری در شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/06/04 1402/06/12
6957344 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز هفتم احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری در شهرک صنعتی استان کرمانشاه 1402/06/04 1402/06/12
صفحه 1 از 53