مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1397/06/13 1397/06/15
ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1397/06/06 1397/06/15
خرید و حمل و پخش و اجرای آسفالت توپکا 019 به میزان 3.500 تن با دستگاه فینیشر 1397/06/03 1397/06/07
اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1397/05/29 رجوع به آگهی
خرید و حمل و پخش و اجرای آسفالت توپکا 019 1397/05/25 1397/06/07
اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG شهر 1397/05/21 رجوع به آگهی
ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1397/04/31 1397/05/06
انجام امور نگهداری فضای سبز 1397/04/21 رجوع به آگهی
ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1397/04/16 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز شهر 1397/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 23