مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه اجرای خط برگشت از مخزن جداسازی آب فضای سبز از آب شرب 1398/02/04 1398/02/15
تعریض معبر ورودی شهر مهاجران و احداث راه دسترسی 1398/02/03 1398/02/14
تعریض معبر ورودی شهر و احدات راه دسترسی 1398/02/03 رجوع به آگهی
پروژه اجرای خط برگشت از مخزن جداسازی آب فضای سبز از آب شرب 1397/12/28 1398/01/08
واگذاری انجام امور خدمات شهری تنظیفات 1397/12/28 1398/01/08
پروژه اجرای خط برگشت از مخزن جداسازی آب فضای سبز از آب شرب - انجام خدمات امور شهری تنظیفات 1397/12/21 1398/01/08
پروژه اجرای خط برگشت از مخزن جداسازی آب فضای سبز از آب شرب 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات شهری تنظیفات 1397/12/21 1398/01/08
عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر مهاجران تا محل سکوی زباله و نگهداری فضای سبز، امور گورستان... 1397/12/14 1397/12/21
واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تا محل سکوی زباله و نگهداری فضای سبز، امور گورستان... 1397/12/08 1397/12/21
صفحه 2 از 25