مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه های خود واقع در تهران در زمینی به متراژ 2732 مترمربع 1392/10/24 1392/11/06
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت در مهرشهر کرج 1392/09/10 1392/09/20
فراخون مشارکت در ساخت یکی از پروژه ها 1392/09/05 1392/09/20
فراخوان مشارکت در ساخت یکی از پروژه ها 1390/06/05 1390/06/14
واگذاری مشارکت در ساخت 1389/07/25 1389/07/28
مشارکت در ساخت پروژه 1389/05/07 1389/05/22
مشارکت در ساخت شهرک سبز هفت سنگان 1389/03/23 1389/04/07
مشارکت در ساخت 1388/12/17 1389/01/03
مشارکت در ساخت پروژه 1388/11/17 1388/12/02
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1388/05/06 1388/05/20
صفحه 4 از 5