مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خط تغذیه 1398/11/01 1398/11/06
خط تغذیه سه راه خاور به شهرک به طول تقریبی 5766 متر PC 1398/11/02 1398/11/06
اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1398/11/02 1398/11/05
اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1398/11/01 1398/11/05
اجرای 3774 متر شبکه در حفرات خالی 1398/10/30 1398/11/05
واگذاری ساخت و نصب 750 مورد انشعاب پراکنده 1398/10/30 1398/11/01
اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1398/10/30 1398/11/05
واگذاری ساخت و نصب 750 مورد انشعاب پراکنده 1398/10/29 1398/11/01
خط تغذیه به طول تقریبی 5766 متر (PC) 1398/10/28 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای3774 متر شبکه در حفرات خالی 1398/10/28 1398/11/05
صفحه 1 از 135