مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1400/07/12 1400/07/20
مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک 1400/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1400/07/11 1400/07/20
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع 1400/06/17 1400/06/23
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری سبک مجتمع 1400/06/17 1400/06/23
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری سبک مجتمع دخانیات 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه تعویض و نصب بخشی از آبروی سقف کارخانجات 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه سلفون پیج باکس سایز کوچک مجتمع دخانیات 1399/11/30 1399/12/04
مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه سلفون پیج باکس سایز کوچک 1399/11/27 1399/12/04
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل مجتمع 1399/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل 1399/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل 1399/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل 1399/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل (مینی بوس) 1399/04/11 1399/04/15
مناقصه استفاده از نیروهای حجمی 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل (مینی بوس) 1399/04/08 1399/04/15
صفحه 1 از 12