مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداشت فضای سبز 1400/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت فضای سبز دانشگاه 1400/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید غذای (تهیه تامین و طبخ توزیع) غذای نیمروز 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان سوله انبار 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات و نظافت 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها، موتورخانه ها و محوطه 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها، موتورخانه ها و محوطه 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان سوله انبار 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیرات ونگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانها، موتورخانه ها و محوطه دانشگاه 1399/10/03 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت فضای سبز دانشگاه به صورت حجمی 1400-1399 1399/10/03 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها، موتورخانه ها و محوطه 1399/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت فضای سبز 1399/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی 1399/07/05 1399/07/16
مناقصه راهبری ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی 1399/05/07 1399/05/21
مناقصه احداث سوله انبار بر روی فونداسیون موجود در سایت ( طرح 4503 ) 1399/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات و نظافت به صورت حجمی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات و نظافت 1398/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سوله انبار برروی فونداسیون موجود در سایت 1398/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سوله انبار بر روی فونداسیون موجود در سایت 1398/09/26 1398/10/09
صفحه 1 از 12