مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه FTTH شهرک 1398/11/08 رجوع به آگهی
اجرای پروژه FTTH 1398/11/07 رجوع به آگهی
اجرای باقی مانده فاز USO1 پروژه ( ارتباط فیبر نوری ) 1398/10/16 1398/10/16
اجرای باقی مانده فاز USO1 پروژه 1398/10/15 1398/10/16
اجرای کامل 4 سایت جدید شامل فندانسیون، دکل، گراند، فنس، سایبان و IT سایتها 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و اجرای حفاری و کابلکشی مسی الحاقیه مسیر 1398/09/21 1398/09/28
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی مسی الحاقیه مسیر 1398/09/20 1398/09/28
اجرای حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری فاز 1 پروژه FTTH 1398/08/12 1398/08/18
اجرای حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری فاز 1 پروژه FTTH 1398/08/09 1398/08/18
اجرای حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری 1398/08/09 1398/08/18
صفحه 4 از 88