مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/03/06 1396/03/16
پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 1396/02/31 رجوع به آگهی
پاسخگویی خدمات مرکز تماس 2020 و فروش اینترنت پرسرعت 1396/02/31 رجوع به آگهی
پروژه نگهداری و حراست از سایتهای شبکه موبایل 1396/02/23 1396/02/27
پروژه اجرای کلیه عملیاتهای میدانی بهینه سازی شبکه سایتهای موبایل استان 1396/02/23 1396/02/27
پروژه نگهداری و حراست 1396/02/20 1396/02/27
پروژه اجرای کلیه عملیاتهای میدانی بهینه سازی شبکه سایتهای موبایل 1396/02/20 1396/02/27
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/02/13 1396/02/20
تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی 1396/02/13 1396/02/20
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/02/13 1396/02/20
صفحه 5 از 82