مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دستگاه تستر 1387/06/10 1387/07/08
واگذاری اجرای پروژه بصورت (turnkey) مرکز 1387/06/07 1387/07/06
واگذاری خرید و اجرای شبکه کابل نوری 1387/06/06 1387/06/21
واگذاری اجرای پروژه بصورت turnkey 1387/06/06 1387/06/21
واگذاری اجرای پروژه بصورت (turnkey) 1387/06/06 1387/06/07
واگذاری اجرای پروژه بصورت turnkey کافو 1387/06/05 1387/06/20
واگذاری اجرای کانالسازی و کابلکشی خاکی و نوری 1387/06/04 1387/06/30
واگذاری اجرای کانالسازی و کابلکشی خاکی و نوری 1387/06/04 1387/06/30
واگذاری خرید و اجرای عملیات کابل کشی خاکی نوری 1387/05/30 1387/06/30
خرید و نصب و اجرای شبکه بصورت (turnkey) 1387/05/30 1387/06/30
صفحه 81 از 88