مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب شهرستان ها 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب شهرستان ها 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه واگذاری انجام پروژه های برونسپاری فعالیت های بهره برداری آب 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری آب 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان سرایداری،احداث مخزن 100 مترمکعبی بتنی،احداث اتاقک تابلو برق و کلرزنی و فنس کشی روستای ملکوت شهرستان املش 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث ساختمان سرایداری، احداث مخزن ۱۰۰ متر مکعبی بتنی، احداث اتاقک تابلو برق و کلر زنی و فنس کشی اطراف مخازن ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعبی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول ۲۰۰۰ متر 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه توسعه شبکه آب 5000 متری مناطق شهر 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث ساختمان سرایداری، احداث مخزن ۱۰۰ متر مکعبی بتنی، احداث اتاقک تابلو برق و کلر زنی و فنس کشی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول ۲۰۰۰ متر 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه پروژه محصورسازی زمین تصفیه خانه فاضلاب شهرک 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه احداث آزمایشگاه مرجع 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث آزمایشگاه مرجع 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل کارهای باقیمانده اجرای شبکه جمع آوری 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه واگذاری پروژه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و تکمیل محصورسازی تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آزمایشگاه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه احداث آزمایشگاه مرجع 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ زون D و تکمیل محصورسازی تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقیمانده اجرای شبکه جمع آوری شهرک 1400/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55