کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399892 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پایدارسازی و کاهش هدررفت شبکه های آب شرب شهری و روستایی شهرستان ماسال استان گیلان 1402/09/13 1402/09/16
7396922 مناقصه احداث یک عدد ایستگاه پمپاژ فاضلابی جوار پکیج مسکن مهر استان گیلان 1402/09/12 1402/09/15
7396638 مناقصه واگذاری احداث یک عدد ایستگاه پمپاژ فاضلابی استان گیلان 1402/09/12 1402/09/15
7388337 مناقصه پایدارسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/13
7386467 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دو باب مخزن بتنی زمینی 50مترمکعبی و احداث یک مورد اتاقک کلرزنی روی مخزن فشار، لوله گذاری بطول 1200متر،دوموردفنس کشی و یک مورد اتاقک برق روی مخزن روستا استان گیلان 1402/09/08 1402/09/11
7386059 مناقصه پایدارسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی و کاهش هدر رفت آب شرب شهری و روستایی استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/13
7385306 مناقصه پایدارسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی شهرستان بندرانزلی و کاهش هدررفت آب شرب شهری و روستایی استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7381603 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی دو باب مخزن بتنی زمینی 50مترمکعبی و احداث یک مورد اتاقک کلرزنی روی مخزن فشار، لوله گذاری بطول استان گیلان 1402/09/07 1402/09/11
7381170 مناقصه پایدارسازی و کاهش هدررفت شبکه های آب شرب شهری و روستایی استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/11
7378450 مناقصه پایدارسازی و کاهش هدررفت شبکه های اب شرب شهری و روستایی استان گیلان 1402/09/07 1402/09/11
7376952 مناقصه پایدارسازی شبکه و کاهش هدر رفت شبکه آب شرب شهری و روستایی استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7375795 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پایدارسازی و کاهش هدررفت شبکه های آب شرب شهری و روستایی شهرستان ماسال استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7375794 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پایدارسازی شبکه وکاهش هدررفت شبکه آب شرب شهری و روستایی استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7371059 مناقصه پایدارسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی و کاهش هدررفت شبکه آب شرب شهری و روستایی استان تهران، استان گیلان 1402/09/05 1402/09/07
7370807 مناقصه پایدارسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی شهرستان فومن و کاهش هدررفت شبکه آب شرب شهری و روستایی شهرستان فومن استان گیلان 1402/09/05 1402/09/07
7361682 مناقصه خرید، بارگیری، حمل ، تخلیه ، تحویل آب ژاول استان گیلان 1402/09/01 1402/09/07
7352853 مناقصه خرید، بارگیری، حمل ، تخلیه ، تحویل 1104 تن آب ژاول استان گیلان 1402/08/29 1402/09/07
7351674 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1104 تن آب ژاول برای شهرهای استان گیلان استان گیلان 1402/08/29 1402/09/07
7310392 مناقصه واگذاری احداث یک عدد ایستگاه پمپاژ فاضلابی استان گیلان 1402/08/25 1402/08/28
7308291 مناقصه واگذاری احداث یکعدد ایستگاه پمپاژ فاضلابی استان گیلان 1402/08/24 1402/08/28
صفحه 1 از 86