مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک 1399/05/27 1399/06/06
واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی و عمرانی فضای سبز 1397/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1397/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی و عمرانی فضای سبز 1397/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای سرویس بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع 1396/09/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای سرویس بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع 1396/09/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای سرویس بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع 1396/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای سرویس بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع 1396/09/01 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1396/04/27 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1396/04/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16