مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات برش و جمع آوری چمن فضای سبز سطح شهر 1396/03/27 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1396/03/02 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1396/02/26 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1396/02/11 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1396/02/04 رجوع به آگهی
عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر 1395/11/24 رجوع به آگهی
عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1395/11/24 رجوع به آگهی
عملیات آبرسانی به فضای سبز 1395/11/17 رجوع به آگهی
عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1395/07/05 رجوع به آگهی
عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1395/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 16