مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1395/03/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1395/03/09 رجوع به آگهی
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1394/11/14 1394/11/26
عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1394/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1394/10/20 1394/10/30
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر 1394/10/20 1394/10/30
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لایروبی انهار 1394/10/02 1394/10/11
واگذاری عملیات لایروبی انهار 1394/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات سربرداری ، هرس فرم و حذف پاجوش درختان 1394/09/09 1394/09/22
صفحه 3 از 16