مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات سربرداری ، هرس فرم و حذف پاجوش درختان 1394/09/09 1394/09/22
واگذاری عملیات لایروبی انهار سطح شهر 1394/09/09 1394/09/22
واگذاری عملیات سربرداری ، هرس فرم و حذف پاجوش درختان اوکالیپتوس 1394/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لایروبی انهار سطح شهر 1394/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1394/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1394/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1394/06/04 1394/06/14
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر 1394/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1394/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1394/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 16