مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری سموم 1393/12/06 1393/12/16
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1393/12/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات سم پاشی چمن و درختان سطح شهر 1393/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1393/11/29 رجوع به آگهی
خریداری سموم 1393/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل هرس درختان 1393/11/12 1393/11/13
خریداری سموم 1393/11/14 1393/11/26
واگذاری عملیات سم پاشی چمن و درختان سطح شهر 1393/11/13 1393/11/23
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1393/11/12 1393/11/23
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز 1393/11/12 1393/11/23
صفحه 6 از 16