مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز 1393/11/12 1393/11/23
خریداری سموم مورد نیاز 1393/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات سم پاشی چمن و درختان 1393/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1393/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز 1393/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لایروبی انهار سطح شهر 1393/09/11 1393/09/23
واگذاری عملیات لایروبی انهار سطح شهر 1393/09/04 1393/09/23
عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک ها 1393/07/07 1393/07/16
عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1393/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای سیستم آبیاری بارانی تحت فشار پارک 1393/05/13 1393/05/23
صفحه 7 از 16