مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و تست ترانسفورماتور 1399/05/06 رجوع به آگهی
تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و تست ترانسفورماتور 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 160MVA به وزن 134 تن 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 220MVA به وزن 205 تن و یک دستگاه ترانسفورماتور 250MVA... 1398/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 30MVA با متعلقات مربوطه رادیاتور، فن، کنسرواتور به وز... 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل دو دستگاه ترانسفورمتور 30MVA با متعلقات مربوطه (رادیاتور، فن، کنسرواتور) به وز... 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری وحمل دو دستگاه ترانسفورماتور 30MVA با متعلقات مربوطه (رادیاتور، فن، کنسرواتور) به وز... 1398/03/21 رجوع به آگهی
حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 200mva به وزن 180 تن 1398/02/29 رجوع به آگهی
تامین خودرو جهت ماموریتهای نصب و تعمیرات و تست ترانسفورماتور در سراسر کشور 1397/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3