مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 200دستگاه کامپیوتر جهت مدارس سطح استان 1398/11/08 1398/11/14
پروژه های تعمیرات اساسی مدارس سیل زده و سایر مناطق سطح استان و همچنین احداث، تکمیل و تجهیزات مدارس س... 1398/11/07 رجوع به آگهی
پروژه های تعمیرات اساسی سیل زده و سایر مناطق و همچنین احداث, تکمیل و تجهیزات مدارس 1398/11/06 رجوع به آگهی
پروژه 1398/11/05 1398/11/08
احداث مدرسه 6کلاسه 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3کلاسه حکیم نظامی بروجرد 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 9کلاسه بنت الهدی صدر خرم اباد 1398/11/03 1398/11/08
تعمیرات اساسی مدارس سیل زده 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس سیل زده شهرستان پلدختر 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث خوابگاه الیگودرز 1398/11/03 1398/11/08
صفحه 1 از 34