مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث، تکمیل و خرید تجهیزات 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ونصب دوربین مداربسته 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت مدارس سطح استان 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه تهیه ونصب ایزوگام 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6کلاسه 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه تکمیل هنرستان 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه تکمیل آموزشگاه پشت بازار 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/03/25 1400/04/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1کلاسه 1400/03/25 1400/04/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1کلاسه 1400/03/25 1400/04/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید قیر60 -70 واجرای آسفالت محوطه مدارس 1400/03/14 1400/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3کلاسه 1400/02/23 1400/02/29
مناقصه احداث مدرسه - تکمیل استخر - تکمیل مدرسه- خرید تجهیزات اداری و کلاسی (کامپیوتر) 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی واداری مدارس 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه تکمیل استخر دانش اموزی 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه تکمیل 12 کلاسه 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/02/22 1400/02/29
صفحه 1 از 25