مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارتقاء ظرفیت محوطه سازی و آسفالت جاده دسترسی CGS -ساختمان ایستگاه TBS 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه واگذاری: - احداث ساختمان ایستگاه cgs - احداث پارکینگ اتاقک حراست و تعمیرات ساختمان مهندسی و اجرای طرحها 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات بیسیم 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه واگذاری گازرسانی 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه ارتقاء ظرفیت محوطه سازی و آسفالت جاده دسترسی CGS شهرک-ساختمان ایستگاه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان ایستگاه 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارتقاء ظرفیت محوطه سازی و آسفالت جاده دسترسی cgs شهرک صنعتی 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه - احداث ساختمان ایستگاه cgs پاعلم -احداث پارکینگ اتاقک حراست و تعمیرات ساختمان مهندسی و اجرای طرحها 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه احداث پارکینگ اتاقک حراست و تعمیرات ساختمان مهندسی و اجرای طرحها 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه cgs 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه cgs 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه تامین افزایش ظرفیت ایستگاه CGS-TBS با ظرفیت 3000 به cgs با ظرفیت 50000 و اجرای چهار ایستگاه tbs 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات بیسیم 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه تامین افزایش ظرفیت ایستگاه CGS-TBS با ظرفیت 3000 به cgs با ظرفیت 50000 و اجرای چهار ایستگاه tbs 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه cgs-tbs 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه خرید انواع کنتورهای غیر ارتقاءیافته 1400/10/08 1400/10/12
صفحه 1 از 87