کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392422 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : اجرای بخشی از عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب شهر - اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن - تامین 2500 متر لوله فولادی 8 اینچ یا 200 میلیمتر استان لرستان 1402/09/11 1402/09/15
7388930 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن گلدشت شرقی ( مخزن جدید پاگر ) شهر خرم آباد استان لرستان 1402/09/09 1402/09/15
7388136 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب شهر ازنا استان لرستان 1402/09/09 1402/09/15
7388129 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 2500متر لوله فولادی 8اینچ یا 200میلیمتر استان لرستان 1402/09/09 1402/09/15
7388128 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای سطح شهرستان ازنا در تمام ساعات شبانه روز به مدت یکسال شمسی استان لرستان 1402/09/09 1402/09/15
7384437 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : اجرای بخشی از عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب شهر - اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن - تامین 2500 متر لوله فولادی 8 اینچ یا 200 میلیمتر و ... استان لرستان 1402/09/08 1402/09/15
7368142 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی بخش ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب شهر استان لرستان، استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/06
7353575 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تکمیلی بخش ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب استان لرستان 1402/08/29 1402/09/06
7352771 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی بخش ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب استان لرستان، استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/06
7268215 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن تپه شهدا و اجرای خط انتقال آب از مخزن شهری 2- خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و راه اندازی خط جریان پکیج تصفیه خانه آب مجتمع آبرسا... استان لرستان 1402/08/14 1402/08/17
7265559 مناقصه خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیال و راه اندازی خط جریان پکیج تصفیه خانه آب مجتمع کمال صالح و تکمیل ابنیه شهرستان ازنا استان لرستان 1402/08/13 1402/08/17
7265552 مناقصه اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن و اجرای خط انتقال آب از مخزن شهری به روستا استان لرستان 1402/08/13 1402/08/17
7263968 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای بخشی از خطوط رفت و برگشت مخزن تپه شهدا و اجرای خط انتقال آب از مخزن شهری 2- خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و راه اندازی خط جریان پکیج تصفیه خانه آب مجتمع آبرسا... استان لرستان 1402/08/13 1402/08/17
7199501 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل عملیات ساخت اتاقک تجهیز چاه و اجرای قسمتی از خطوط انتقال آب - عملیات بهره برداری نگهداری حفاظت و حراست از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب - اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضل... استان تهران، استان لرستان 1402/07/24 1402/07/27
7191994 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل عملیات ساخت اتاقک تجهیز چاه و اجرای قسمتی از خطوط انتقال آب - عملیات بهره برداری نگهداری حفاظت و حراست از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب - اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضل... استان تهران، استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7191989 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت اتاقک ،تجهیز چاه و اجرای قسمتی از خطوط انتقال آب شهر نورآباد استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7191599 مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری(حفاظت و حراست) از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب شهر استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7191594 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین یک دستگاه واتر جت نیمه سنگین کامیونتی استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7191591 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب بصورت پراکنده در سطح شهر الیگودرز-3 استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7191588 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول خوراکی 18-14 درصد استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
صفحه 1 از 72