مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نیرو رسانی به چاه آب شرب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه نیرورسانی (برق رسانی) به چاه آب شرب سنگ تراشان - تجهیز چاهها و ساخت اتاقک چاهها، احداث مخزن بتنی، اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستا و ... 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه تجهیز چاهها و ساخت اتاقک چاهها ، احداث مخزن بتنی ،اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای صدور بیمه مسئولیت مدنی 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه نیرو رسانی (برق رسانی ) به ایستگاه پمپاژ 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه نیرو رسانی (برق رسانی) به ایستگاه پمپاژ 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 650 تن آب ژاول خوراکی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه صدور بیمه نامه تمام خطر تجهیزات و تاسیسات - تامین 1175 متر کابل مسی در اقطار مختلف 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای صدور بیمه نامه تمام خطر تجهیزات 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 1175 متر کابل مسی در اقطار مختلف 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه نیرو رسانی(برق رسانی) به چاه آب شرب روستا ـ خرید، حمل و نصب 50 دستگاه دزدگیر اماکن و تاسیسات و ترانسفورماتورهای هوایی (در سطح استان) ـ نمونه برداری آزمایشگاهی 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه نیرورسانی (برق رسانی) به چاه آب شرب - خرید، حمل و نصب 50 دستگاه دزدگیر اماکن و تاسیسات و ترانسفورماتورهای هوایی- نمونه برداری آزمایشگاهی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل و نصب 50 دستگاه دزدگیر 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای نمونه برداری آزمایشگاهی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه نیرو رسانی(برق رسانی) به چاه آب شرب 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه 400دستگاه الکتروموتور شناور و 380 دستگاه پمپ شناور 1400/10/06 1400/10/20
مناقصه تامین 75000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف (PN10 ، PE100) 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه صدور بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار(کارفرما) 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل کلیه کارکنان و اشخاص--تامین ۶۵۰ تن آب ژاول خوراکی -تامین ۷۵۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف 1400/10/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47