مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981519 مناقصه واگذاری اجرای قسمتی از عملیات ساختمانی و اجرای خطوط لوله ارتباطی ایستگاه پمپاژ فاضلاب- احداث مخزن ، اجرای خطوط انتقال اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات آب 1401/09/05 1401/09/07
5976943 مناقصه قسمتی از عملیات ساختمانی و اجرای خطوط لوله ارتباطی ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/09/02 1401/09/07
5976893 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف 1401/09/02 1401/09/07
5976729 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن، اجرای خطوط انتقال ، اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات آب روستای 1401/09/02 1401/09/07
5976703 مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط انفصال مناطق غربی 1401/09/02 1401/09/07
5971684 مناقصه واگذاری اجرای قسمتی از عملیات ساختمانی و اجرای خطوط لوله ارتباطی ایستگاه پمپاژ فاضلاب- احداث مخزن ، اجرای خطوط انتقال اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات آب 1401/09/01 1401/09/07
5958679 مناقصه تامین 800 تن آب ژاول خوراکی 18-14 درصد - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای سطح - عملیات اجرایی قسمتی از شبکه فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط اتصال شهر 1401/08/28 1401/09/01
5956832 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول خوراکی 18-14 درصد 1401/08/26 1401/09/01
5956831 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای سطح شهرستان الیگودرز 1401/08/26 1401/09/01
5956830 مناقصه عملیات اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب درنقاط مختلف و نقاط انفصال شهر 1401/08/26 1401/09/01
5953597 مناقصه تامین 800 تن آب ژاول خوراکی 18-14 درصد - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب - عملیات اجرایی قسمتی از شبکه فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط اتصال شهر 1401/08/25 1401/09/01
5912278 مناقصه واگذاری نیرورسانی (برق رسانی به 10 حلقه از چاههای سطح شهر- احداث مخزن، تجهیز و بهسازی چاه، ساخت اتاقک چاه، بهسازی چشمه، اجرای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاها 1401/08/14 1401/08/15
5911831 مناقصه احداث مخزن 300 متر مکعبی ،تجهیز چاه ، اجرای خط انتقال آب و شبکه توزیع-اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/08/14 1401/08/16
5908682 مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط انفصال 1401/08/11 1401/08/16
5908020 مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط انفصال 1401/08/11 1401/08/16
5908009 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن،تجهیز و بهسازی چاه ، ساخت اتاقک چاه،بهسازی چشمه ،اجرای خطوط انتقال آب 1401/08/11 1401/08/15
5907277 مناقصه احداث مخزن 300 متر مکعبی ،تجهیز چاه ، اجرای خط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستا 1401/08/11 1401/08/16
5907262 مناقصه نیرو رسانی(برق رسانی) به 10 حلقه از چاهها 1401/08/11 1401/08/15
5906354 مناقصه واگذاری نیرورسانی (برق رسانی به 10 حلقه از چاههای سطح شهر- احداث مخزن، تجهیز و بهسازی چاه، ساخت اتاقک چاه، بهسازی چشمه، اجرای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاها 1401/08/11 1401/08/15
5901847 مناقصه 1-احداث مخزن 300 متر مکعبی ، تجهیز چاه ، اجرای خط انتقال آب و شبکه توزیع آب -2-اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف و نقاط انفصال مناطق 1401/08/10 1401/08/16
صفحه 1 از 61