مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ۷ دستگاه کانکس بازیافت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کانکس بازیافت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۷ دستگاه کانکس بازیافت 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روشنایی جاده ورودی سایت 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روشنایی جاده ورودی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعه (تعیین عمر محل دفن پسماندهای عادی ) 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه - مخزن کارتن پلاست ویژه بازیافت منازل به تعداد 47200 عدد - جعبه ایمن مخصوص جزء ویژه پسماند خانگی به تعداد 15000 عدد 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۷ دستگاه کانکس بازیافت 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید - مخزن کارتن پلاست ویژه بازیافت منازل - جعبه ایمن مخصوص جزء ویژه پسماند خانگی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۷ دستگاه کانکس بازیافت 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخازن کارتن پلاست ویژه بازیافت 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18