مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 19 دستگاه فیدرهای بخش 20 کیلوولت پست 63 کیلوولت بندر گز 2- فجر گنبد (گنبد 5) 1399/03/20 1399/03/25
عملیات احداث باقیمانده فونداسیون و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه 1399/03/19 1399/03/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات احداث باقیمانده فونداسيون و نصب برج و سيم كشي خط 63 کيلوولت دومداره... 1399/03/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 19 دستگاه فيدرهاي بخش 20 كيلوولت پست 63 كيلوولت بندرگز (2)- فجر گنبد... 1399/03/25
خرید 19 دستگاه فیدرهای بخش 20 کیلوولت پست 63 کیلوولت 1399/03/19 1399/03/25
عملیات احداث باقیمانده فونداسیون و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه 1399/03/18 1399/03/25
خرید 46 دستگاه انواع تابلوی عمومی 1399/03/12 1399/03/12
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر از کارخانه 1399/02/20 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر از کارخانه 1399/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات بارگيري ، حمل و تخليه دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر از كار... 1399/02/23
صفحه 3 از 110