مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب بخش OUT DOOR ايستگاههاي پرچيكلا و پارس... 1399/02/17
خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب بخش OUT DOOR ایستگاه های کمپکت پرچیکلا و پارس نئوپان 1399/02/13 1399/02/17
واگذاری تکمیل پست های 230/63 کیلوولت شامل طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی به ص... 1399/02/13 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب بخش OUT DOOR ایستگاه های کمپکت پرچیکلا و پارس نئوپان 1399/02/11 1399/02/17
واگذاری تکمیل پست های 230/63 کیلوولت شامل طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی به صو... 1399/02/11 رجوع به آگهی
تکمیلی پستهای 63/230 کیلوولت 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل پستهای 63/230 كيلوولت بهشهرومحمودآباد شامل طراحي ومهندسي ، تأمين تجهي... 1399/02/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه در سال 1399 1398/12/28 1399/01/06
ارایه خدمات حفاظت و حراست از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع بصورت حجمی جهت سال 1399 1398/12/28 1399/01/14
ارایه خدمات حفاظت و حراست از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع بصورت حجمی جهت سال 1399 1398/12/28 1399/01/14
صفحه 4 از 110