مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 400/63 کیلوولت 1397/11/10 1397/11/15
واگذاری توسعه پست 400 کیلو ولت شامل طراحی و مهندسی، ساختمانی، تامین تجهیزات، نصب ، تست و راه اندازی... 1397/11/10 1397/11/15
خرید تجهیزات، نصب و اجرای بی یک خط و یک ترانس 1397/11/09 1397/11/15
توسعه پست 400 کیلو ولت شامل طراحی و مهندسی، ساختمانی، تامین تجهیزات، نصب ، تست و راه اندازی به صورت... 1397/11/09 1397/11/15
واگذاری طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 400/63 کیلوولت موقت 1397/11/09 1397/11/15
خرید و نصب دستگاه فیدر نیروگاهی 1397/11/09 رجوع به آگهی
خرید و نصب دو دستگاه فیدر نیروگاهی در ایستگاه ها و خرید و نصب چهار دستگاه فیدر خروجی بیست کیلوولت 1397/11/08 رجوع به آگهی
تهیه دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت نیروگاهی, نصب و تست و راه اندازی در پست 63/20 کیلو ولت 1397/11/03 رجوع به آگهی
خرید سیم آلومینیومی 1397/11/03 رجوع به آگهی
تهیه دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت نیروگاهی, نصب و تست و راه اندازی در پست 63/20 کیلو ولت 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 88