مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رله های مورد نیاز پست 20/63 کیلوولت 1398/12/10 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه ترانس کمپکت (کمکی-زمینی) 20/04 کیلوولت پست 63 1398/12/10 رجوع به آگهی
خرید 19 دستگاه فیدرهای بخش 20 کیلوولت پست 63 1398/12/08 1398/12/13
خرید دو دستگاه ترانس کمپکت (کمکی-زمینی) 20/04 کیلوولت پست 63 1398/12/08 رجوع به آگهی
خرید کابلهای قدرت و کنترل پست 63/20 کیلوولت 1398/12/08 1398/12/13
خرید 19 دستگاه فیدرهای بخش 20 کیلوولت پست 63 1398/12/07 1398/12/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابلهای قدرت و کنترل پست 20/63کیلوولت گمیشان 1398/12/07 1398/12/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 19 دستگاه فیدرهای بخش 20 کیلوولت پست 63 گمیشان 1398/12/07 1398/12/13
خرید دو دستگاه ترانس کمپکت (کمکی- زمینی) 4. 20/0کیلوولت پست 63 1398/12/07 1398/12/13
خرید کابل های قدرت و کنترل پست 63/20 کیلوولت 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 110