مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس، تعمیرو نگهداری تجهیزات و تاسیسات شبکه های انتقال ، فوق توزیع 1398/01/17 1398/01/17
واگذاری خرید یراق آلات خطوط 230و63 کیلوولت اطراف پست 1397/12/28 1398/01/08
واگذاری ارائه خدمات دیسپاچینگ 1397/12/27 1397/12/28
خرید یراق آلات خطوط 230و63 کیلوولت اطراف پست 1397/12/27 1398/01/08
خرید یراق آلات خطوط 230و63 کیلوولت 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید یراق آلات خطوط 230 و 63 کیلو ولت اطراف پست 1397/12/27 رجوع به آگهی
نگهداری از تاسیسات، فضای سبز، ساختمان و ارائه خدمات اداری در حوزه ستادی و امورهای سه گانه 1397/12/27 1398/01/05
ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه به شرکت برق 1397/12/26 1397/12/28
واگذاری ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه 1397/12/26 1397/12/28
نگهداری از تاسیسات، فضای سبز، ساختمان و ارائه خدمات اداری 1397/12/26 1398/01/05
صفحه 6 از 91