مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سیم آلومینیومی 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی پروژه احداث پست موقت 1397/10/19 رجوع به آگهی
عملیات احداث باقیمانده دیوار محوطه پست 400 کیلوولت 1397/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی پروژه احداث پست موقت 1397/10/18 رجوع به آگهی
عملیات احداث باقیمانده دیوار محوطه 1397/10/18 رجوع به آگهی
افزایش ظرفیت ایستگاه 20/63 کیلوولت 1397/10/12 1397/10/18
واگذاری تامین تجهیزات به همراه نصب، تست و راه اندازی جهت افزایش ظرفیت ایستگاه 63/20 کیلوولت 1397/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تجهیزات به همراه نصب، تست و راه اندازی جهت افزایش ظرفیت ایستگاه 63/20 کیلوولت 1397/10/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه توسعه یک بی فیدرخط در پست 1397/10/08 1397/10/12
اجرای عملیات تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه توسعه یک بی فیدر در پست 63/20کیلوولت 1397/10/05 1397/10/12
صفحه 7 از 88