مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1386/11/20 1386/12/14
اجرای عملیات سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات 1386/11/20 1386/12/14
انجام کارهای ساختمانی پست 230/63/20 کیلوولت نکاء 1386/11/18 1386/12/22
بارگیری ، حمل و تخلیه 5 دستگاه ترانسفورماتور 1386/11/16 1386/11/23
تهیه و تعویض بخشی از یراق آلات خطوط 63 کیلوولت 1386/11/14 1386/12/07
تهیه و تعویض بخشی از یراق آلات خطوط 63 کیلوولت 1386/11/13 1386/12/07
تست و راه اندازی طرح جامع دیسپاچینگ فوق توزیع 1386/11/08 1386/12/04
بارگیری ، حمل و تخلیه 5 دستگاه ترانسفورماتور 1386/11/06 1386/11/23
-نصب فیبر نوری به صورت خط گرم 1386/11/02 1386/11/23
احداث فونداسیون و نصب برج و سیمکشی خطوط هوایی 1386/10/25 1386/11/10
صفحه 88 از 88