مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور حمل و نقل اداره کل بهزیستی استان 1398/02/10 1398/02/16
واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل 1397/04/17 1397/04/23
واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل 1397/02/26 1397/03/05
واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل 1397/02/25 1397/03/05
امور ماشین نویسی ، چاپ و انتشار 1396/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از امور چاپ و تکیثر و خدمات ماشین نویسی 1396/01/15 1396/01/18
واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل 1396/01/15 1396/01/18
واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل 1396/01/05 1396/01/18
امور ماشین نویسی ، چاپ و انتشار 1396/01/05 1396/01/18
واگذاری فعالیتهای امور دبیرخانه 1393/12/09 1393/12/19
صفحه 1 از 2