مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از فعالیتهای خود از قبیل حفاظت و نگهبانی, راننده سنگین و سبک, خدمات اداری و کارگران روز... 1397/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل حفاظت و نگهبانی ، راننده سنگین و سبک ، خدمات اداری و کارگران... 1397/01/14 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل حفاظت و نگهبانی ، راننده سنگین و سبک ، خدمات اداری و کارگران... 1396/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری 1395/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت و نگهبانی ف راننده سنگین و سبک - کارگران روزمره و.... 1394/12/17 1394/12/23
واگذاری خدمات شهری 1394/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری 1394/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی 1394/01/16 1394/01/22
واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی 1393/12/13 1393/12/19
واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی 1393/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4