مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل گذرگاه عرضی میان سکویی ایستگاه 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط در قراردادهای جدید بدون مصالح 1400/03/03 1400/03/08
مناقصه تهیه، بارگیری، حمل ، تخلیه ونصب 20ست باکس بتنی 1399/10/30 1399/11/04
مناقصه احداث ساختمان پلیس ایستگاه 1399/10/30 1399/11/04
مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات 27 ایستگاه 1399/02/08 1399/02/08
مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات 27 ایستگاه 1399/02/07 1399/02/08
مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی 1398/11/21 1398/11/20
مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی 1398/11/17 1398/11/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات 27 ایستگاه‌اداره کل راه آهن شمالشرق1 1398/10/12 1398/10/16
مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت ایستگاه و حمل با وانت بار و سرویسدهی به مامورین تدارکات 1398/02/09 1398/02/14
مناقصه جوشکاری درز ریل خط آلومینا 1397/12/18 1397/12/21
مناقصه فراخوان درز ریل خط آلومینای 1397/12/15 1397/12/21
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی احداث گذرگاه عرضی میان سکویی 1397/11/10 1397/11/11
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز 1397/11/09 1397/11/11
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی احداث گذرگاه عرضی میان سکویی 1397/11/08 1397/11/11
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز 1397/11/08 1397/11/11
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاههای اداره کل راه آهن 1397/10/16 1397/10/19
مناقصه جوشکاری درز ریل خط آلومینای 1397/08/22 1397/08/24
مناقصه بارگیری و حمل مصالح خطی 1397/07/15 1397/07/19
مناقصه بهسازی تجهیزات علائم الکتریکی 1397/07/14 1397/07/18
صفحه 1 از 20