مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5921490 مناقصه خرید لوازم روشنایی 1401/08/16 1401/08/21
5920596 مناقصه خرید لوازم روشنایی بلوار 1401/08/16 1401/08/21
5908318 مناقصه واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر 1401/08/11 1401/08/16
5905862 مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل آسفالت و مصالح سنگی 1401/08/11 1401/08/16
5905350 مناقصه واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر 1401/08/11 1401/08/16
5894050 مناقصه خرید لوازم روشنایی بلوار 1401/08/08 1401/08/21
5879554 مناقصه اجرای عملیات تکمیل کانال آبهای سطحی 1401/08/07 1401/08/12
5838407 مناقصه حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر 1401/07/30 رجوع به آگهی
5838405 مناقصه اجرای عملیات تکمیل کانال آبهای سطحی 1401/07/30 1401/08/12
5709909 مناقصه غذاخوری 1401/06/28 رجوع به آگهی
5626443 مناقصه حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر 1401/06/06 1401/06/09
5622624 مناقصه حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر 1401/06/05 1401/06/09
5607017 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح مکانیزاسیون آبیاری فضای سبز سطح شهر 1401/05/31 1401/06/05
5593933 مناقصه حمل آسفالت و مصالح سنگی 1401/05/26 1401/06/09
5569301 مناقصه بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی 1401/05/19 1401/05/23
5568083 مناقصه بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار 1401/05/19 1401/05/23
5567667 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 1401/05/19 1401/05/23
5551257 مناقصه بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 1401/05/11 1401/05/23
5487227 مناقصه واگذاری اجرای طرح مکانیزاسیون آبیاری فضای سبز سطح شهر 1401/04/25 1401/04/30
5486317 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری 1401/04/25 1401/04/30
صفحه 1 از 63