مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات انتقال آب شرب ساختمان های اداری 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال آب شرب ساختمان های اداری نیروگاه زباله سوز 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات تکمیل پست برق نیروگاه 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات تکمیل پست برق نیروگاه زباله سوز 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه عملیات عقیم سازی -واکسیناسیون -درمان -پلاک گذاری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات عقیم سازی,واکسیناسیون,درمان,پلاک گذاری,تغذیه,تیمار و نگهداری های بدون صاحب 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه واگذاری عملیات حمل و انتقال پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله استان 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و انتقال پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله استان 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات تکمیل پست برق نیروگاه زباله سوز 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات انتقال آب شرب ساختمانهای اداری نیروگاه زباله سوز از محل اعتبارات دولتی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیل پست برق نیروگاه زباله سوز 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال آب شرب ساختمانهای اداری نیروگاه زباله سوز 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه اجرای عملیات انتقال آب شرب ساختمانهای اداری نیروگاه زباله سوز 1400/07/28 1400/08/06
مناقصه تامین رنگ در خصوص رنگ آمیزی بلوارها,حاشیه ها,میادین و لچکی ها در سطح شهر 1400/07/28 1400/08/03
مناقصه عملیات تولید مصالح شسته دستگاهی,بادامی,بیس و شکسته از رسوبات برداشتی رودخانه 1400/07/28 1400/08/06
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تولید مصالح شسته 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات انتقال آب شرب 1400/07/27 1400/08/06
مناقصه تامین رنگ در خصوص رنگ آمیزی بلوارها,حاشیه ها,میادین و لچکی ها در سطح شهر 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه اجرای فاز سوم ساختمان 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه عملیات عقیم سازی ، واکسیناسیون و درمان، پلاک گذاری تغذیه و تیمار و نگهداری سگهای بدون صاحب سطح شهر 1400/07/10 1400/07/17
صفحه 1 از 60