کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7299404 مناقصه واگذاری عملیات هدایت آبهای سطحی با لوله کاروگیت استان مازندران 1402/08/22 1402/08/27
7296969 مناقصه عملیات هدایت آبهای سطحی با لوله کاروگیت خیابان استان مازندران 1402/08/22 1402/08/27
7221819 مناقصه عملیات تکمیل ساختمان سینما استان مازندران 1402/08/01 1402/08/06
7221470 مناقصه عملیات عقیم سازی ، واکسیناسیون و درمان، پلاک گذاری تغذیه و تیمار و نگهداری استان مازندران 1402/08/01 1402/08/07
7220422 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عقیم سازی،واکسیناسیون و درمان،پلاک گذاری،تغذیه،تیمار و نگهداری سگ های بدون صاحب سطح شهر استان مازندران 1402/08/01 1402/08/07
7220417 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان سینما واقع در بوستان ولایت استان مازندران 1402/08/01 1402/08/06
7096163 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام روشنایی بلوار پرستار استان مازندران 1402/07/08 1402/07/13
7095837 مناقصه خرید اقلام روشنایی بلوار استان مازندران 1402/07/08 1402/07/13
7044560 مناقصه واگذاری عملیات عقیم سازی، واکسیناسیون و درمان ،پلاک گذاری، تغذیه و تیمار و نگهداری سگ های بدون صاحب سطح شهر استان مازندران 1402/06/22 1402/06/26
7042880 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عقیم سازی،واکسیناسیون و درمان،پلاک گذاری،تغذیه،تیمار و نگهداری سگ های بدون صاحب سطح شهر استان مازندران 1402/06/22 1402/06/26
6976877 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لاینینگ دیوار حاشیه رودخانه تجن استان مازندران 1402/06/08 1402/06/11
6976876 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان سینما واقع در بوستان ولایت استان مازندران 1402/06/08 1402/06/11
6975984 مناقصه واگذاری عملیات اجرای لاینینگ دیوار حاشیه رودخانه استان مازندران 1402/06/08 1402/06/11
6975908 مناقصه عملیات تکمیل ساختمان سینما استان مازندران 1402/06/08 1402/06/11
6876897 مناقصه تولید باکس پیش ساخته جهت جمع آوری های سطحی لاین شمالی کنار گذر استان مازندران 1402/05/16 1402/05/21
6876811 مناقصه واگذاری تولید باکس پیش ساخته جهت جمع آوری آبهای سطحی لاین شمالی کنار گذر استان مازندران 1402/05/16 1402/05/21
6795526 مناقصه اجرای لاینینگ دیوار حاشیه رودخانه استان مازندران 1402/04/24 1402/04/28
6794992 مناقصه واگذاری عملیات اجرای لاینینگ دیوار حاشیه رودخانه استان مازندران 1402/04/24 1402/04/28
6730356 مناقصه خرید لوازم روشنایی جهت اصلاح روشنایی بلوار استان مازندران 1402/04/06 1402/04/12
6729792 مناقصه تهیه و حمل مصالح سنگی مورد نیاز (ماسه دستگاهی ماسه شسته سنگ شکسته) استان مازندران 1402/04/06 1402/04/12
صفحه 1 از 65