مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات احداث پارک 1397/07/21 1397/07/24
واگذاری عملیات اجرای عمرانی واقع در حاشیه ریل راه آهن 1397/07/11 1397/07/15
واگذاری عملیات احداث ساختمان سردرب، نگهبانی و اتاق نقلیه 1397/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث سردرب، نگهبانی و اتاق نقلیه سازمان مدیریت پسماند 1397/07/11 1397/07/15
واگذاری عملیات اجرای عمرانی واقع در حاشیه ریل راه آهن 1397/07/11 1397/07/15
عملیات اجرای پیاده روسازی و کانال و نوه بتنی جدول کانیو و روکش آسفالت 1397/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث پارک محله 1397/07/11 1397/07/15
واگذاری عملیات تکمیل تاسیسات الکتریکال و مکانیکال فاز 3 بوستان تجهیزات هوشمند سازی محوطه و ساختمان... 1397/06/27 1397/07/02
عملیات تکمیل تاسیسات الکتریکال و مکانیکال 1397/04/31 رجوع به آگهی
عملیات اجرای دروازه های ورودی شرقی و غربی شهر 1397/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 111