مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت 1391/02/16 1391/02/30
واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری ، حمل و دفن پسماند و تنظیف معابر عمومی 1391/02/09 1391/02/16
واگذاری امور خدمات شهری شامل جمع آوری ، حمل و دفن پسماند و تنظیف معابر عمومی 1391/01/31 1391/02/14
واگذاری جایگاه CNG 1390/07/12 1390/07/26
واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر شهری 1390/03/25 1390/04/07
واگذاری پروژه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1390/03/12 1390/03/18
واگذاری پروژه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1390/03/04 1390/03/18
واگذاری امور خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله و تنظیف معابر 1390/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری شامل جمع آوری، حمل و دفن زباله و تنظیف معابر عمومی و 1390/01/22 1390/02/05
بهره برداری از جایگاه CNG سرخه 1389/04/02 1389/04/21
صفحه 6 از 7