مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابلهای فیبرنوری 16ds کر خاکی 1387/04/05 1387/04/20
خرید و نصب و راه اندازی ، آزمایش و تحویل 95 لینک کافوی نوری 1387/04/05 1387/04/15
واگذاری اجرای کابلکشی کانالی TAE 1387/04/04 1387/04/19
واگذاری اجرای طرح کابلکشی فیبر کانالی 1387/04/02 1387/04/17
طراحی ، تامین ، تحویل نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات 1387/04/02 1387/04/17
طراحی ، تامین ، تحویل نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات و انجام خدمات لازم سیزده 13 دستگاه... 1387/03/30 1387/04/23
خرید انواع باتری سیلد اسید 1387/03/21 1387/04/01
خرید لوازم و اجرای طرح تقویت شبکه کابل و کافوی نوری 1387/03/21 1387/04/05
واگذاری نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان 1387/03/20 1387/04/01
خرید کابلهای بدون مهار 1387/03/20 1387/04/04
صفحه 86 از 91