مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم و اجرای طرح تقویت شبکه کابل و کافوی نوری 1387/03/13 1387/03/28
واگذاری نگهداری اماکن مخابراتی سطح استان 1387/03/09 1387/04/01
خرید انواع باتری سیلد اسید 1387/03/08 1387/04/01
خرید و نصب و راه اندازی و ازمایش و تحویل دیزل ژنراتور 1387/03/08 1387/03/23
خرید تعداد 25 دستگاه رک 1387/03/08 1387/04/04
خرید انواع باتری ساکن سیلد اسید 2 ولتی 1387/03/07 1387/03/22
واگذاری نگهداری اماکن مخابراتی 1387/03/07 1387/03/20
نصب و راه اندازی تعداد 95 لینک کافوی نوری 1387/03/07 1387/04/08
خرید کابلهای بدون مهار 1387/03/05 1387/03/20
خرید و نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل تعداد 95 لینک کافوی نوری 1387/03/04 1387/04/08
صفحه 87 از 91